Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2021 10:48 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Şirketimiz 10.2.2021 tarihinde 2 adet malı ihraç kaydı ile satın almıştır. Bu malların ihracatı için 3 aylık ek süre alınmıştır. Alınan 2 adet malın 1 tanesinin ihracatı 16.07.2021 tarihinde yapılmıştır. Diğer 1 adet mal ihracatı ancak eylül ayında yapılması öngürülüyor bu durumda yapılacak işlemler nedir ???

Cevap : Eylül ayında yapılacak teslimde İhraç kayılı alış işlem gerçekleşmemiş olur. İhraç kaydıyla teslim edilen mallar 3 ay +3 ay içinde ihraç edilmezse tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.