Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2021 16:27 (Üye) Soru : Gelir idaresi başkanlığı tarafından mükellefimize 15.08.2021 tarihinde tebliğ edilen yazıda aktif olarak firmada çalışan personelin 21.05.2021 tarihi itibariyle çalışma gücünün %45ini kaybettiğine dair rapor tutulmuş olduğu bildirilmiştir. Başvuru tarihinden itibaren 193 sayılı GV Kanununun 31.md gereğince engellilik indiriminden yararlanacağı belirtilmiştir. Konuyla ilgili ne yapmamız gerektiği (yazının tebliğinden itibaren APHB üzerinden yapmamız gereken güncellemeler) ve geriye dönük muhsgk güncellemesi yapılıp yapılmayacağı hakkında yardımınızı rica ederiz.

Cevap : Özel sektör işverenlerince 4857 sayılı İş Kanunu 30. maddesi kapsamında çalıştırılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenler öncelikle çalışanının işkur kaydını yaptırıp daha sonra E-Bildirge sayfasında ''Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi'' panelinden TC kimlik numarası ile sorgulama yaparak engelli çalışan için sistemden teşvik kapsamında bildirge verecek hale gelebiliyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.