Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2021 12:28 (Üye) Soru : Merhabalar, Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi sonucu maliyet bedelinde oluşan fark ilgili sabit kıymetin kalan amortisman ömrü boyunca mı amortismana tabi tutulur? Yoksa değerleme yapıldığı tarihten itibaren örneğin; amortisman oranı %20 ise 2025 yılına kadar mı amortisman ayrılmaya devam edilir? Şayet amortisman ömrü kalmadıysa değerlemenin yapıldığı tarihten itibaren o iktisadi kıymetin amortisman süresi oranında mı amortisman ayrılır? Bilginizi rica ederim. Teşekkürler, Saygılarımla,

Cevap : Kalan faydalı ömür için Amortisman ayrılmaya devam edilir.Konu ile ilgili olarak 530 Seri Nolu VUK Gn Tb. inceleyiniz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.