Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2021 12:36 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, 7326 sayılı kanun kapsamında KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR için 31.08.2021 e kadar düzenleyeceğimiz faturadaki KDV'yi defaten ödemek istiyorsak EK-21 i doldurmamıza gerek yok değilmi? 08/2021 ayına ait (26/09/2021 de verilecek) 1 nolu kdv beyannamesinde (1015A) 7326 SK (6/2-a) maddesindeki işlemler bölümüne bu faturanın matrah ve kdv oranını girip defaten ödemek istiyoruz dediğimiz takdirde başkaca bir bildirim ve beyana gerek yok değilmi? Birde son olarak Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle kesilecek faturayı kağıt olarakmı keseceğiz. Bilgi için teşekkür ederim.

Cevap : Beyanname konusundaki yapmış olduğunuz işlemler doğrudur. Fatura 31/08/2021 tarihine kadar düzenlenecek .Deftere kayıt edilecek. Ağustos KDV beyannamesinde beyan edilecek. Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin faturada ilgili kıymetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.Beyanname 26/Eylüle kadar verilecek. Beyannamede defaten seçilmesi halinde başkaca bir işlem yapılmayacak .ANCAK; TAKSİT li ödeme seçilmesi halinde GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/2-a kodlu beyanname ile 26/Eylüle kadar beyan edilecektir. Fatura limiti 5.000 TL nin altında ise Kağıt fatura üstünde ise e-arşiv fatura düzenlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.