Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2021 14:32 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Üstadım, Bir mükellefim 01/07/2021 tarihinde E faturaya geçti ancak bir müşterisi kendisine 05/07/2021 tarihli e arşiv fatura düzenlemiş. Kendisinin beyanı şu yöndedir; e faturaya geçiş sürecinden sonraki 7 gün içerisinde e arşiv fatura düzenlenir. Bu bilgi doğru mudur ?

Cevap : Merhaba; e-fatura uygulamasına geçiş yapan mükellef açısından; VUK 509 kapsamındaki açıklama aşağıdaki belirtildiği gibidir: Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.