Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2021 09:40 (Üye) Soru : Merhaba , 7326 Sayılı Yasa ile Serbest Meslek Erbabı olan mükellefim için 2020 Yılı Gelir Matrah Artırım Bildirimi yapacağım. Zarar ile beyan edilmişti. Zarar olduğu için Tahakkukunda Bu vergi türü için çıkan vergi 0,00 fakat Damga vergisini süresi içerisinde değil de sonrasında ödenmiş. Ben Vergi oranını % 20 değil de % 15 indirimli istedim. Vergi Dairesi zamanında ödenmemiştir diye uyarı verdi. Damga vergisini de mi zamanında ödemesi gerekiyordu. Vergi türü Gelir değil. anlayamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.

Cevap : VD doğru bilgilendiriyor DV ninde zamanında ödenmesi gerekir. 1- Gelir/kurumlar yönünden matrah artırımı yapacak olanların artırıma esas matrahın %20'si yerine indirimli olarak %15'ini ödeyebilmeleri için gelir yada kurumlar vergisi beyannamelerini süresi içinde vermeleri ve bundan doğan vergilerin tamamını da YASAL SÜRESİ İÇİNDE ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR. (Beyannameye ilişkin Damga Verginin de ödenmesi gerekir.) Gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı ödemelerini %20 yerine indirimli olarak %15 oranında ödemek isteyenlerin gerek artırım yaptığı gerekse diğer dönemler için 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırma taleplerinin olmaması gerekir 2- Matrah artırımı yapılacak yıllara düzeltme beyannamesi vermiş olmak bu durumun ihlali sayılmaz. Ancak verilen bu düzeltme beyannamelerine ilişkin damga vergilerinin de süresinde ödenmiş olması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.