Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.08.2021 14:51 (Üye) Soru : Sn. Üstadımız, Saygılar sunarım, Uzun süreli Rapor alınması sonucu gereklilik üzerine, istirahat devam raporlarının İhbar süresini 6 hafta geçmesi şartlarının oluşması sebebiyle fesih verilmiştir. Halen devam eden istirahat raporlarındaki 10 ar günlük çalışmadığı bildirimi yapılması esnasında, kesintisiz devam raporlarında çıkış tarihi, devam Rapor başlangıç tarihi sonrasına denk geldiğinden "personelim değildir" seçeneği ile rapor arşive atılamamaktadır. Devam edegelen istirahat rapor başlangıcı (yeni istirahat rapor başlangıç tarihi) sonrasında olması (Raporun ilk 10 günlük süresin içerisinde herhangi bir gün) çıkış tarihi 10 günlük süre içerisine de denk gelmemektedir. Zorunlu olarak 10 günden eksik rapor onayı yapılamadığından, çıkış tarihinden sonraki günler (10 günlük süre) de 10 günlük süreyi ancak tamamlaması durumu ile onaylarsak işverene cezai bir durum oluşturma olasılığı veya bu gibi durumlarda hangi adımları atmamız daha doğru olacağı konusundaki kıymetli görüşlerinizi / yorumlarınızı istirham eder, kolaylıklar dilerim.

Cevap : Raporlu işçinin iş sözleşmesinin feshi için o işçinin işyerindeki çalışma süresi ile rapor süresi arasında ilişki bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu var ise, raporluluk süresinin ihbar süresini 6 hafta aşması durumunda, işverene raporlu işçinin iş sözleşmesinin feshi hakkını vermektedir. Dolayısıyla bu şekilde gerçekleşen fesihlerde haklı neden unsuru oluşmuş olmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.