Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2021 13:22 (Üye) Soru : Bir firmamız için kayıtlarda yer aldığı halde fiilen stoklarda bulunmayan emtia için 25.08.2021 tarihi itibariyle fatura düzenlenmiştir. İlgili fatura 2021/08 dönemine ilişkin Kdv1 beyanında ilgili alanda bildirilecektir. Beyanname düzenleme programında ayrıca 1015D- Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) olarak bir bildirim de yer almaktadır. İlgili bildirim de ayrıca verilecek midir? Verilecekse verilme süresi 2021/08 dönemi kdv1 beyannamesinin verilme süresiyle aynı mıdır ? Değilse ilgili ekde yer alan , ilgili döneme ait bilgileri doldurmak mümkün olmadığından nasıl bir yol izlenmelidir? İyi çalışmalar

Cevap : KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN MALLAR İçin; Fatura 31/08/2021 tarihine kadar düzenlenecek .Deftere kayıt edilecek. Ağustos KDV beyannamesinde beyan edilecek. Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin faturada ilgili kıymetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir. Beyanname 26/Eylüle kadar verilecek. Beyannamede defaten seçilmesi halinde başkaca bir işlem yapılmayacak . ANCAK; TAKSİT li ödeme seçilmesi halinde GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/2-a kodlu beyanname ile 26/Eylüle kadar beyan edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.