Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2021 13:43 (Üye) Soru : Merhaba, Bilanço esasına göre defter tutan eczane 7326 sayılı kanun ile "kayıtlarda yer aldığı halde işletmede fiilen olmayan emtia" affından yararlanacaktır. Sorum şu: 1- İlaçlara ilişkin düzenleyeceğimiz satış faturasında hesaplanan KDV Oranı kaç olacaktır? 2- Itriyat satışına ilişkin faturada hesaplanan KDV oranı kaç olacaktır.? 3- envanter listesini 31.08.2021 tarihinde mi yoksa ilgili beyanname dönemine tekabül eden sürede mi vergi dairesine vereceğiz? Teşekkür ederim...

Cevap : 1-2- "Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede fiilen olmayan emtia" çıkışı için düzenlenecek faturada İlgili mallar için uygulanan KDV oranı ne ise o uygulanır. 3-"Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede fiilen olmayan emtia" lar için liste verilmez. Faturada çıkışı yapılacak mallar yazılacaktır. Liste "İŞLETMEDE FİİLEN OLAN ANCAK, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA" için verilir. Bu listede beyannamenin içindedir. Ayrıca VD ne verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.