Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.08.2021 14:06 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bir mükellefimizin yanında çalışan personel hiç bir haber vermeksizin 3 gündür işe gelmiyor. Ayrıca haberleşme sağlanamıyor kendisiyle. Biz 3 gün için tutanak tuttuk ve bu gün sabah noterden ihtarname çektik. Soru ; Şuandan sonra neler yapmalıyız ayrıca çıkış tarihi hangi tarih olmalıdır ? SAYGILAR

Cevap : Mazeretsiz Olarak İşe Devamsızlık (İK m. 25/2-g) İşçinin işverenden izin almadan veya haklı bir nedeni olmadan üstüste 2 iş günü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut 1 ayda üç iş günü işine devam etmemesi hali sayılmıştır. Buna göre, işçinin devamsızlık hali işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın vuku bulmuş olmalıdır. İşçinin, haklı sebebin ortaya çıkmasını önlemek için işe gelmeyeceğini önceden bildirmiş olması işçi bakımından yeterli değildir. İzin vermeye yetkili makamdan izin almak (işveren veya vekilinden) işçi açısından zorunluluktur. İşçi her ne kadar izin almamış olsa da işverenin bunu haklı nedenle fesih kapsamında kullanabilmesi için işçinin izin almamakta (raporunun bulunması gibi) geçerli bir sebebinin bulunmaması gerekir. Mazeretsiz Devamsızlık var ise haklı nedenin oluştuğunun öğrenilmesinden itibaren 6 gün ve her halükarda 1 yıl içerisinde iş sözleşmesi feshedilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.