Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.08.2021 09:31 (Üye) Soru : Merhaba, 7326 yapılandırma Kayıtlarda gözüken işletme olmayan emtia 25.08.2021 muhtelif alıcılar diye fatura kesildi bu faturayı Eylül ayında beyan edeceğim Ağustos dönemine ait kdv beyannamesinde beyan edeceğimi biliyorum doğru mu biliyorum bu konu da bilgi rica edeceğim iyi akşamlar.

Cevap : Düşünceniz doğrudur. Fatura 31/08/2021 tarihine kadar düzenlenecek .Deftere kayıt edilecek. Ağustos KDV beyannamesinde beyan edilecek. Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin faturada ilgili kıymetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.Beyanname 26/Eylüle kadar verilecek. Beyannamede defaten seçilmesi halinde başkaca bir işlem yapılmayacak .ANCAK; TAKSİT li ödeme seçilmesi halinde GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/2-a kodlu beyanname ile 26/Eylüle kadar beyan edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.