Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.08.2021 09:39 (Üye) Soru : merhaba, şirketim 7326 stok beyanı (6/1-c) işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia için stok affından yararlanarak beyanda bulunacak. 7326 stok beyanı(6/1-c) bu beyannameyi tahakkuk ettiğimde bir ödeme çıkacak mı, yoksa boş tahakkuk mu verecek sistem. diğer sorum da muhasebe kaydını örneklerdeki gibi oluşturduğumda 7326 sorumlu sıfatıyla ödenecek kdv olarak kayıtlarıma aldığım tutarın bildirimini başka bir beyanname ile mi yapacağım? eğer böyleyse hangi beyanname ile bildirim yapmam gerekecek?

Cevap : İŞLETMEDE FİİLEN OLAN ANCAK, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA a)- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde fiilen bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan, bir anlamda faturasız olan emtia, 'kendilerince' veya 'bağlı oldukları meslek kuruluşunca' tespit edilecek 'rayiç bedel' ile 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirerek (Liste beyannamede ekinde mevcuttur) defterlerine kaydedebilecekler. b)- Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu fıkranın (a) bendi hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. c) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca beyan edilen; emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre KDV den indirilir. Beyan; Normal KDV beyannamesi ile DEĞİL GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/1-c kodlu beyanname ile verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.