Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.08.2021 10:53 (Üye) Soru : Merhaba, Aşağıda ki soruma ve cevabınıza istinaden konuyu netleştirmek adına tekrar soruyorum.Cevaben şirketin imzaya yetkili kişileri demişsiniz A.Ş.'mizin imzaya yetkili kişileri yönetim kurulu üyeleri şirketin hissedarı değildir.Şirketin %100 hissedarı ortağı yabancı tüzel kişi ortaklıktır.Gerçek faydalanıcı (%100 hissedar yani faydalanıcı yabancı tüzel kişilik ise)nasıl şirketin imzaya yetkili kişileri Türkiye'de ki yönetim kurulu üyeleri olabilir muallakta kaldık açıkcası yanlış bir bildirim yapmamak adına yardımlarınızı tekrar rica ederiz. 26.08.2021 10:20 Tarihinde Vergi Mevzuatı Danışmanına iletilmiştir. Soru : Merhaba, A.Ş.'mizin %100 ortağı/hissedarı yabancı tüzel kişiliktir.Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formunu (gerçek kişi olmadığı için)doldurmamız gerekiyor mu? Gerekiyor ise hangi bilgileri baz alıp dolduracağız ;yabancı tüzel kişiliğin bilgilerini mi yoksa yabancı tüzel kişiliğin sahip ya da kurucu ortaklarını mı?Vereceğiniz bilgilendirme için teşekkürler. 26.08.2021 10:20 Tarihinde Vergi Mevzuatı Danışmanına birimine sorulmuş. Cevap : Bildirimi verecek olan şirketin İmzaya yetkilisi kim ise onun bilgileri yazılır. Bildirim ile ilgili açıklama ve tebliği aşağıdaki linkdedir. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2730/Mevzuat-Dosya/Gercek-faydalaniciya-iliskin-bildirim-formu-hakkinda-aciklama-ek-25082021.pdf

Cevap : İmzaya yetkili olanın ortak olup olmamasının önemi yok.Tebliğde aşağıdaki hüküm yer almaktadır.Bizim yorumumuz bu yöndedir. a) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, b) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, c) (a) ve (b) bentler kapsamında GERÇEK FAYDALANICININ TESPİT EDİLEMEDİĞİ DURUMLARDA, EN ÜST DÜZEY İCRA YETKİSİNE SAHİP GERÇEK KİŞİ YA DA KİŞİLER, (YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEYA İMZAYA YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLER) GERÇEK FAYDALANICI OLARAK KABUL EDİLEREK BİLDİRİME YAZILACAKTIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.