Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.08.2021 16:57 (Üye) Soru : Merhaba, 7326 s.yasa kapsamında 6. maddeden vereceğimiz stok artırımı Ek18 beyanname ile Ek19 vergi dairesine verilecek liste içeriği birebir aynı olmak zorunda mı? Firmanın çok fazla kalemi var beyannamede %8'li ve 18'li ürünleri topluca 2 kalemde versek. Ek19'u detaylı şekilde versek usule uygun olur mu? Kıymetli bilgilerinize ihtiyaç duyulmuştur. Teşekkürler.

Cevap : Listelerin detaylı olarak yapılması gerektiği tebliğde belirtilmiştir.Aksine yorum yapamayız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.