Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.08.2021 17:05 (Üye) Soru : 01/07/2021 itibariyle bs/ba formlarında elektronik ortamda düzenlenen belgelerin bildirilmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu bağlamda TJK , Spor Toto vb kuruluşların elektronik ortamda oluşturduğu Bahis oyun raporları elektronik belge olarak kabul edilmekte midir? Yani Bs ba formuna dahil edilmemeli midir? Benzer Şekilde Kira ödemelerine ilişkin dekontlar da bs ba formlarına dahil edilecek midir.? Hususnda görüşlerinizi rica ediyorum.

Cevap : AŞAĞIDAKİ BELGELER DIŞINDAKİ TÜM BELGELER B FORMUNA YAZILACAK (Kira Dekontu Ve Şans Oyunları Belgeleri VUK Hükümlerine Göre Düzenlene Belge Değildir.) ELEKTRONİK BELGELER ŞUNLARDIR. e-Fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-Müstahsil Makbuzu e-Serbest Meslek Makbuzu e-Gider Pusulası e-Bilet
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.