Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.09.2021 10:18 (Üye) Soru : Sn. Danışmanımız; İhbar öneli içerisindeyken çıkış yapılacak personele (kullanılan ihbar öneli kadar iş arama izni de verilen); Geri kalan ihbar süresi ücretinin peşin ödenerek, iş akdi fesih edilebilme imkanının olup olmadığı, sehven yapılırsa bunun sonuçlarının ne olabileceği hakkındaki kıymetli görüşlerinizi istirham ederim.

Cevap : iş arama izninin toplu olarak kullanım talebi işçiye aittir. İş akdinin derhal fesih hakkı da işverendedir. Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. iş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti işçiye ödeyebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.