Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.08.2021 09:30 (Üye) Soru : 4 ortaklı şirket ve her ortak %25 paya sahip. bir tanesi şirket müdürü. ortakların hiçbiri başka bir yerde ortak değil. gerçek faydalanıcı bildiriminde sadece müdürümü bildireceğiz? ayrıca bildirirken "Tüzel kişiliğin ya da tüzel kişiliği olmayan teşekkülün en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişisi olması nedeniyle gerçek faydalanıcı olarak bildirilmektedir" seçeneğini mi seçmeliyiz. teşekkür ederim.

Cevap : Şirket müdürünün bilgileri yazılacaktır. "Tüzel kişiliğin ya da tüzel kişiliği olmayan teşekkülün en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişisi olması nedeniyle gerçek faydalanıcı olarak bildirilmektedir" seçeneğini seçilecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.