Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.08.2021 09:53 (Üye) Soru : A Anonim Şirketi % 100 B Anonim Şirketine aittir. Bu durumda 529 Nolu VUK Genel Tebliği gereğince doldurulması gereken “Gerçek Faydalanıcı” olarak 5. Maddenin b) Bendine göre mi, yoksa 5. Maddesinin c) bendi gereği en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler mi bildirilecektir. (Yani B Anonim Şirketinin gerçek faydalanıcılarını değil de A Anonim şirketinin hissedar olmayan Y.K. Başkanını ve icracı Y.K. Üyeleri mi bildirilecek... Saygılarımızla,

Cevap : Ortak olan Anonim Şirketi temsil eden (imza sahibi) kim ise o yazılır. Bildirim ile ilgili açıklama ve tebliği aşağıdaki linkdedir. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2730/Mevzuat-Dosya/Gercek-faydalaniciya-iliskin-bildirim-formu-hakkinda-aciklama-ek-25082021.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.