Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.08.2021 12:28 (Üye) Soru : "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin bildirim formları" ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin de vermesi gerekli midir? Formu vermek istediğimizde "Tüzel kişi" veya "Tüzel Kişiliği olmayan Teşekkülün Bilgileri" bölümünde "vergi kimlik numarası bilgisi hatalı" sorunu alıyoruz.

Cevap : SM.SMMM ve YMM Gerçek Faydalanıcıya İlişkin bildirim formu vermeyecektir. Bildirim ile ilgili açıklama ve tebliği aşağıdaki linkdedir. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2730/Mevzuat-Dosya/Gercek-faydalaniciya-iliskin-bildirim-formu-hakkinda-aciklama-ek-25082021.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.