Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.09.2021 11:11 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bir personel işe haber vermeksizin 3 gündür gelmiyor. Bu işçiye ihtarname noterden gönderildi ve 4857 ıı-g maddesinden işten çıkışı yapıldı. Soru : 5 gün geçen senden yıllık izni var kullanmadığı her ne kadar sözleşmesini biz fesih etsek te bu ücreti bordrosunda hesaplayıp ödeyeceğiz kullandırılmadığı ve işten çıkarıldığı için. Yaptığımız bu uygulamalar doğru mudur ? SAYGILAR

Cevap : İşten çıkış da kullanılmayan yıllık iznin hesaplamasının yapılarak bordro işleminin yapılması işleminiz doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.