Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2021 16:17 (Üye) Soru : Merhaba, Bilindiği üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından 09/02/2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 526) ile sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflere e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi. Bu tebliğ kapsamında 01.07.2021 tarihi itibariyle firmamızı e faturaya geçirdik. Öğrenmek istediğimiz husus E defter berat verme işleminin 2022-01 itibariylemi yoksa e faturaya geçiş tarihimiz olan 2021-07 dönemi itibariylemi başlaması gerekmektedir ? Şimdiden teşekkürler ,iyi çalışmalar.

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.). ilgili mükellefler 1/7/21 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına geçiş yaptılar. Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Bu mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlar 01.01.22 tarihi itibariyle e-defter uygulamasına geçiş yapacaklardır. iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.