Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.08.2021 14:17 (Üye) Soru : İnşaatımızda kullanmak üzere KULLANILMIŞ DEMİR DİREK VE KERESTE alımı yapacağız. Ancak alım yapacağımız kişi vergi mükellefi değil ve fatura kesememekte. Kullanılmış olan bu demir direk ve keresteyi işletmemize alırken GİDER PUSULASI ile alabilir miyiz? Alabilirsek stopaj ve kdv2 ödenmesi gerekir mi?

Cevap : Vergi mükellefi olmayan kişiden alınan Mal ve hizmetler için Gider pusulası düzenlenir. Bahsettiğiniz kişinin GVK 9. maddedeki esnaf muaflığına sahip olması gerekir Esnaf muaflığından yararlanıyor ise vergi mükellefi olan kişi, düzenleyeceği Gider pusulasında % 5 GV stopajı yapacaktır. KDV hesaplanmaz( .KDV 2 dahil)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.