Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.09.2021 12:42 (Üye) Soru : Merhaba Üstad Özel Konut inşaatlarında ilişik yazısı aşamasında (iskan)Prim Matrah eksik çıkması halinde kalan ödenecek peşin prim oranı nedir. birde işçilik faturalarını matraha dahil edebılırmıyız.

Cevap : Asgari işçilik uygulaması kapsamında özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerde işin bitiminden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğü tarafından, o işle ilgili olarak işin yürütümü için Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediği kontrol edilir. Eğer yeterli işçilik bildirildiği sonucu ortaya çıkarsa işverene o işle ilgili ilişiksizlik belgesi verilir. Eğer eksik işçilik bildirildiği ortaya çıkarsa eksik işçiliğe ait ödenmesi gereken prim tutarı gecikme zammı ve cezasıyla birlikte işverene bir ay içerisinde ödenmek üzere tebliğ edilir. İşverenin borcu bir ay içerisinde ödemesi veya ödeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmesi halinde borç kesinleşir. Eğer ön değerlendirme sonucunda fark işçilik çıkar da işveren ödemeyi kabul etmezse veya işveren inceleme konusu işe ait malzemeli işçilik ya da salt işçilik gider faturalarının olduğunu belirtirse, bu defa söz konusu işle ilgili olarak gerekli inceleme müfettiş tarafından yapılır. Müfettiş tarafından yapılan incelemede genelge veya tebliğ eki listede belirtilen asgari işçilik oranlarının % 25 eksiği değil tamamı esas alınır. Bu şekilde yapılacak inceleme sonucunda fark/eksik işçilik çıkarsa, hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte Ünitece işverene tebliğ edilerek tahsili yoluna gidilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.