Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.09.2021 10:40 (Üye) Soru : İyi günler, İlgili mevzuat gereği işyerinde kreş hizmeti verme zorunluluğu bulunan (150 den çok kadın personel istihdamı var) işveren işyerinde bu hizmeti veremediği durumda, bir kreş ile anlaşarak kendi personeline hizmeti bu şekilde sağlaması ve ödemenin doğrudan kreşe yapılması durumunda; -Fatura işveren adına düzenlenebilir mi? -GVK madde 23/16 ya göre istisna uygulamasında belirlenen %50 oranı mı dikkate alınmalı yoksa yasal zorunluluktan dolayı verilen hizmet olması nedeniyle tamamı ücret ile ilişkilendirilmeden doğrudan gider mi yazılmalı? İyi günler dilerim.

Cevap : Fatura işverene düzenlenir. GVK 23/16 maddedeki koşullar ve oranda GV istisnası uygulanır. Doğrudan gider yazılmaz. % 50 oranı kanundaki hadlerin Cumhurbaşkanı tarafından artırım yetkisidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.