Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2021 12:55 (Üye) Soru : 256202-Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç) faaliyetiyle iştigal olan müşterimizin e irsaliye kullanma zorunluluğu olup olmadığı konusunda görüş ve önerilerinizi arz ederim.

Cevap : Merhaba; sorunuzda geçen bilgi kapsamında; mükellefiniz VUK 509 kapsamında; "e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTÎP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTÎP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler." yukarıdaki kriter kapsamında kalıyorsa e-irsaliye ve beraberinde e-fatura, e-arşiv fatura zorunluluğu bulunacaktır iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.