Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.09.2021 12:12 (Üye) Soru : İyi günler, Sigortacılık Hizmetleri faaliyeti yürüten bir limited şirket mükellefim var. Mükellefim Allianz sigorta firmasına (poliçede sigorta ettiren Zen sigorta ltd.yazıyor )ortağı adına sağlık sigortası yapıyor. Bu şirket gideri olarak yazılır mı?

Cevap : Şirket ortağının sağlık sigorta primi gider olarak kayıtlara alınmaz. Ancak Ortak olan Gerçek kişinin Yıllık GV beyannamesi vermesi halinde GVK 89/1.maddesindeki oran ve koşullara göre GV matrahın dan indirebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.