Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.09.2021 13:01 (Üye) Soru : Merhaba, Bir müşterimiz 852009-ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARI TARAFINDAN VERILEN ILKÖGRETIM FAALIYETI (Dersane Faaliyeti) ile iştigal etmektedir. Soru-1) Gelir vergisi istisnası var mıdır? Soru-2) Maliye bakanlığından gelir vergisi istisnası için izin alınması gerekir mi?

Cevap : GVK Md.20 ve KVK md.5-1-ı Eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası; - Ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri, - Kurumlar vergisi mükellefleri, tarafından 625 sayılı Kanun kapsamında işletilen okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarından elde edilen kazançlara uygulanacaktır. - Okul öncesi eğitim okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 19, 20 ve 21'inci maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okulları, İlköğretim okulu, 1739 sayılı Kanun'un 22-25'inci maddelerinde belirtilen ve 6-13 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okulları, - Orta öğretim okulları, 1739 sayılı Kanun'un 26-30'uncu maddelerinde belirtilen ve ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarından oluşan okulları, - Özel eğitim okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarını, ifade etmektedir. Dershanelerin yukarıdaki tanımlara girmediği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.