Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.09.2021 15:26 (Üye) Soru : 01/01/1990 tarihinde işe girmiş olmama rağmen bağkurda emeklilik hesaplaması çok adaletsiz bir şekilde yapılmakta ve ssklı bir kişi benimle aynı koşullarda olmasına rağmen 47 yaşında ve 5000 küsür gün primle emekli olurken ben 52 yaşında 10000 küsür gün prim gün ödeyerek emekli olabiliyorum.Bu adaletsizliğin giderilmesi için odamıızın ne gibi çalışması olmuştur.Bilgilendirilmek istiyorum.5000 küsür fazla prim ödememize sebep olan bu adeletsizliğe odamınızın bir itirazı olmuş mudur?Bizim haklarımızı koruma yönünde neler yapılmaktadır.

Cevap : Farklı Kurumların sadece yaş ve gün değil ödemeleri de farlklılık göstermektedir. SGK bu amaçla 4a 4b 4c yi aynı çatı altında toplamış ve fakat birimler arası farklılıkları giderememiştir. Oda olarak bizler yıllardır Çalışma Hayatına ilişkin sorunlar adı altında çalışma bakanlığına konular hakkında taleplerde bulunuyoruz. Cevahir toplantılarımızda sizleri de Kurum başkanı il müdürü daire başkanları ile biraraya getirip buralarda da bu sorunları tartışmanıza sormanıza imkan sağlıyoruz. Ayrıca Emeklilik kişinin özlüğüne göre şekil alan bir durumdur ve ülkemizde kurumlar 2008 sonrası başlayan bir uygulama olan 5510 sayılı yasa ile ancak tek çatı altında toplanabilmiş olup yıllar itibariyle farklılıkların ortadan kaldırılması yöntemini seçmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.