Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.09.2021 15:59 (Üye) Soru : merhebalar;Özel İnşaat işi ile iştigal eden ve bilançoya tabi bir işletme mükellefim ile ilgili 2 soru sormak istiyorum.1-03.05.2015 tarihinde iş bitimi alınmış inşaatında satılmayan ve yine bu tarihte de aktife kayıt edilmiş ve 152-Mamüller hesabında tanesi 145.000,00TL 'den toplamda 290.000,00TL'lik 2 adet dairesi bulunuyor.Mükellef dairenin birini 25.08.2021 tarihinde 375.000,00TL 'ye diğerini ise 01.09.2021 tarihinde 400,000,00TL'ye Tapu devri yaparak satmış.Şimdi biz Satılan Mamüller Maliyetinin hesaplanmasını defterdeki kayıtlı değerlerini dikkate alarak mı alacağız?.Yoksa aktifteki değerler üzerinden yeniden değerlemeye tabi tutarak ortaya çıkacak artırılmış yeni değer üzerinden mi yapacağız.? 2-İşletme-2011/Ağustos ayında 35.000,00 TL'ye alınmış ve aktife de 250-hesabında bu değer üzerinden kayıt edilmiş arsası bulunuyor.Mükellef bu arsa üzerinde inşaata başladı.Şimdi biz bu arsayı inşaat maliyeti olarak hangi değer üzerinden kayıtlara almalıyız?Aktifte kayıtlı değer üzerinden mi yoksa yeniden değerlemeye tabi tutup oluşacak yeni değer üzerindenm mi kayıtlara almalıyız?Cvp için şimdiden teşekkürler

Cevap : 1-Aktif de kayıtlı değer dikkate alınır. Yeniden değerleme yapılması için G.menkulün 252 hesap da yer alması gerekir. 2-İnşaat işi ile uğraşan mükelleflerin devam eden inşaatları için yeniden değerleme yapılamaz. 530 Seri Nolu VUK genel tebliğini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.