Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.09.2021 16:12 (Üye) Soru : 7326 sayılı kanun kapsamında, maddi duran varlık yeniden değerleme fonlarının sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak sermayeye ilave edilmesi için Maddi Duran varlık yeniden değerleme fonlarının Sermayeye EklenmesininTespitine Dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Rapor örneği yoktur. Bu konuda değerli yardımlarınızı talep etmekteyim.

Cevap : Bu konuda özel bir formatlı rapor örneği yok. Mevcut rapor örneklerinden yaralanılarak rapor oluşturulabilir. SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARININ SERMAYEYE EKLENMESİNİN TESPİTİNE DAİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU Formatı nın ilgili bölümleri değiştirilerek kullanılabilir. " YENİDEN DEĞERLEME FONUNUN SERMAYEYE EKLENMESİNİN TESPİTİNE DAİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU"
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.