Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.09.2021 11:39 (Üye) Soru : Eczane faaliyeti ile ilgili mükellefiyet tescili yapacağız, mükellefiyeti defter beyan sisteminden takip edeceğiz, eczaneler e-fatura kapsamı zorunluluğunda olduğundan defter beyan sisteminden takip etmemizde sorun olur mu? E-Defter zorunluluğumuz ne zaman başlar.İyi Çalışmalar.

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.). yukarıda sözü geçen mükellefler 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına geçiş sağlamışlardır. İlgili mükellefler e-defter uygulamasına geçiş kriterlerini henüz sağlamadılarda (e-defter geçiş kriterlerini öncelikle kontrol etmeniz gerekli) e-fatura sistemine geçiş, e-defter yükümlülüğünüz başlayıncaya kadar defter beyan sisteminde defteri tutabilirsiniz (örnek işletme esasında bilançoya geçiş veya e-defter yükümlülüğünün başladığı döneme kadar gibi) iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.