Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.09.2021 10:08 (Üye) Soru : iyi günler basit usül bayan kuaför firmasında bu hadlerden hangisinin aşmaması gerekir. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim 1. Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 150.000 TL’yi, satışları tutarı da 240.000 TL’yi aşmamalıdır. 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri yıllık gayrisafi iş hasılatları 76.000 TL’yi aşmamalıdır. 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 150.000 TL’yi aşmamalıdır.

Cevap : 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri yıllık gayrisafi iş hasılatları 76.000 TL’yi aşmamalıdır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.