Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.09.2021 12:30 (Üye) Soru : Personel işten çıkacak 42 hafta ihbar süresi bulunmakta Çalışan 2 saatlik iznini toplu olarak ihbar süresinin sonunda kullanmak istiyor Bu durunda 42 haftalik ihbar süresi için günlük 2 saatten toplam kac gün önce işi bırakmış olmasi gerekir? Hesaplama nasıl yapılır? Not: Firmada haftada 5 gün ve günde 9 saat çalışmaktadır Kolay gelsin

Cevap : - Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder. ihbar öneli gün sayısı * 2 saat = hak edilen iş arama izni saat/9 saat
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.