Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.09.2021 15:42 (Üye) Soru : Bazı kurye firmaları muhasebelerini kendi bünyesinde tutmayı zorunlu kılıyor.Tüm kuryecileri kendi muhasebesinde tutuyor.Benim sorum bunun meslek kanunu açısından haksız rekabete girip girmediği vede odanın buna müdahale etmesi gerekip gerekmediğini öğrenmek istiyorum.İyi çalışmalar

Cevap : Kurye firmaları bordrolarında bağımlı meslek mensuba var ise firma adına alınan şifre ile beyanname ve bildirimlerini gönderebilirler Bu sadece kurye firmaları için değil tüm firmalar için de geçerlidir. (VUK 340 seri nolu Gn.Tb.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.