Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2021 09:48 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bir personelin toplam maaşı içerisindeki kazanç türlerinden hangi veya hangileri haciz edilemez ? SAYGILAR

Cevap : Konu İş kanunun 35. maddesinde ele alınmıştır. Ücretin saklı kısmı Madde 35 - İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası aczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.