Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2021 09:48 (Üye) Soru : Merhabalar. 7326 sayılı kanunun işletmede olduğu halde kayıtlarda yer almayan emitanın bildirimi konusunda ve bunun KDV 1 beyannamesinde ne şekilde indirim konusu yapılacağı konusunda kafamız karışık. Nasılsa şimdiye kadar BDP uygulaması açısından da ne görüntülü, ne de herhangi bir bilgilendirmede ve yazıda cevap bulamadık. KDV oranları örneğin % 18 Yüzde 9 ödendiği halde indirim konusu olacak kdv oranı ne olacak? Dahası KDV 1 beyannamesinde ne zaman ve nasıl bildirilecek? Neden Türmob ve İSMMMo bugüne kadar BDP konusunda konusunda bir bilgilendirme yapmamış onu da anlamış değilim. Herkes farklı görüş sunuyor. Veya tebliği kopyala yapıştır.

Cevap : Gerek Türmob gerek odamız 7326 sayılı kanun ile ilgili olarak çok miktarda açıklamalar ve rehberler yayımlanmıştır. Rehberi inceleyiniz Rehber için link ; https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2599/Mevzuat-Dosya/09062021-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasi.pdf. İŞLETMEDE FİİLEN OLAN ANCAK, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA a)- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde fiilen bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan, bir anlamda faturasız olan emtia, 'kendilerince' veya 'bağlı oldukları meslek kuruluşunca' tespit edilecek 'rayiç bedel' ile 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirerek (Liste beyannamede ekinde mevcuttur) defterlerine kaydedebilecekler. b)- Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu fıkranın (a) bendi hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. c) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca beyan edilen; emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre KDV den indirilir. İndirim Aşağıdaki bildirim verilmesi ve ödenmesi halinde yapılır. Beyan; Normal KDV beyannamesi ile DEĞİL GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/1-c kodlu beyanname ile verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.