Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2021 13:30 (Üye) Soru : 7326 sayılı kanuna göre Kurumlar Vergisi matrah artırımı yapıyorum.Beyannamenin süresinde verilmesi ve ödenmesi halinde %15 oran uyguluyoruz.Buradaki beyannameden kasıt Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ödemeden kasıt da 30 nisanda çıkan Kurumlar Vergisi tahakkukudur değil mi?Bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum..

Cevap : Kast edilen KV Yıllk beyannamedir. Gelir ve Kurumlar yönünden matrah artırımı yapacak olanların artırıma esas matrahın %20'si yerine indirimli olarak %15'ini ödeyebilmeleri için Gelir yada Kurumlar vergisi beyannamelerini süresi içinde vermeleri ve bundan doğan vergilerin tamamını da YASAL SÜRESİ İÇİNDE ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR. (Beyannameye ilişkin Damga Verginin de ödenmesi gerekir.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.