Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.09.2021 13:30 (Üye) Soru : merhaba üstad bildiği üzere çalışma bakanlığı covid-19 hakkında bir genelge yayınladı ve işverenlerin işçilerden aşı ve ya pcr testi yaptırmaları ile ilgili benim bunla ilgili sorum 1-bu testleri veya aşı kartlarını istemek zorunlumu yoksa işveren inisiyatifinde mi 2-bu testleri ve aşı kartlarını istemeyen işveren için ne gibi yaptırımlar olur 3-buna uyamaya işçinin sözleşmesi haklı sebepten fesih olurmu şimdiden vereceğiniz cvaplar için teşekkür ederim

Cevap : 1. şverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır. 2. Bu konuda yasal düzenleme henüz yapılmamıştır. 3. Yasal içtihat henüz kesinlememiş olmakla birlikte 4857/18 ve 4857/25 uygulanabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.