Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.09.2021 15:27 (Üye) Soru : 7326 sayılı kanun ile muhtasar yönünden 1) Hizmet erbabına ödenen ücretler 2) SM ödemeleri 3) Kira ödemeleri 4) Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait ödemeler vb kapsam içine alınmış olmakla birlikte, Kurum kazancı kaynaklı kar dağıtımından doğan tevkifata ilişkin vergi artırımına imkan verilmemiştir. Bu bağlamda Kurumlar Vergisi yönünden yapılacak matrah artırımı Kurum kazancı kaynaklı olan kar dağıtım stopajı yönünden koruma sağlayıp sağlamayacağı hususunda görüş bildirilmesi rica ederim. Saygılarımla...

Cevap : Dağıtılmayan kar için koruma sağlamaz. Kar ne zaman dağıtılır ise GV stopajı yapılır. 7326 sayılı kanun ile ilişkilendirilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.