Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2021 10:36 (Üye) Soru : İyi çalışmalar.07.09.2021 tarihi itibariyle şirket ortağı %50 hissesini devretmiş bulunmaktadır.%50 sini devrettiği şirket ortağını gerçek faydalanıcı olarak bildirmemiz gerekiyor mu? 529.Tebliğinin 6.maddesinde değişik olduğunda bildirilmesinden bahsedilmiştir. Yeniden 2 ortağı bildirmemiz gerekiyor mu?

Cevap : Değişiklik 2021/3. döneme verilecek Geçici vergi beyannamesi ile bildirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.