Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2021 12:30 (Üye) Soru : 30 Mart 2016 tarihinden beri İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı mali müşavirim. Faaliyeti durdurma kararını takiben envantere kayıtlı itfa olmamış araç ve sabit kıymetlerin hukuki durumu, belge düzeni, Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi uygulaması açısından durumları ile ilgili bilgi ve yasal dayanak paylaşılması konusunda yardımlarınızı rica ederim. Saygılarımla.

Cevap : Envanterinize kayıtlı ATİK lerin satışını kendiniz veya 3. şahıslara yapmanız gerekir Bu satış için e-smm düzenlenir. düzenlenecek makbuzda % 18 KDV hesaplanır. (Taşıt için% 1) GV stopajı hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.