Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.09.2021 11:42 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Askerlik hizmetini (BEDELLİ) olarak yapacak bir personel işten çıktığında KIDEM TAZMİNATI hakkı doğmakta mıdır ? Ayrıca bu personel daha sonra işe başlamayacağını bildirmektedir ? SAYGILAR

Cevap : Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından işçinin iş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshetmesi gerekmektedir. 7146 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Yargı farklı bir yorumda bulunarak; Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8.H.D.24/01/2020 tarihli 2019/2257 E.- 2020/167 sayılı kararı ile Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen işçi, iş akdini "askerlik" nedeniyle feshederse kıdem tazminatını hak edecektir hükmünü vermiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.