Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.09.2021 13:41 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım merhaba Türkiye mukim firmamızda ki iscilerimizi Yurtdışın da almis oldugumiz bir iş için ( yer üstü maden ) Arnavutluk a gönderecegiz ve bir süre orada calistiracagiz. Bunun için işkur veya SGK nezlinde yapmamız gereken bir başvuru, izin vs var mıdır? Çok teşekkür ederim İyi çalışmalar dilerim

Cevap : Bilindiği üzere Ülkemizin diğer ülkelerle imzaladığı ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmelerinde de iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak diğer ülkede geçici görevli ya da geçici görevli olmaksızın çalışmaları halinde hangi ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklarına ilişkin hükümler bulunmaktadır.5510 sayılı Kanunda geçici görevlendirme ile ilgili yer alan hükümler: Kanunun “Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları başlıklı” 10 uncu maddesi “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak yurt dışına gönderilmeleri veya (b) bendinde sayılanların sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam eder.” düzenlemesi ile de yurt dışına geçici görevle gönderilen ve bildirimleri ülkemizden yapılmakta olan sigortalılar ile ilgili işveren yükümlülüklerinin bu görev süresince de devam edeceği belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.