Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.09.2021 13:48 (Üye) Soru : Merhaba; 1. Yemek ücretini SetCard olarak bir personelin kıdem tazminatına eklenmesi ne şekilde yapılmalı? Örneğin: Brüt ücreti 4.000,00 TL, yemek parası 500,00 TL; yemek parasını eklemek için 500,00 TL'nin brütünü mü hesaplamamız gerekiyor? Yoksa net yemek tutarını brüt ücrete mi (4.500,00 TL) eklemek gerekiyor? 2. Bunun dışında KÇÖ'den faydalanmış bir şirkette personelin çıkışı yapıldığı zaman KÇÖ süresinde çalışılmamış süre kıdem süresine dahil edilir mi? Yoksa KÇÖ’de çalışılmamış süre kıdem süresinden düşülür mü?

Cevap : 1. sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir. SPEK tabi olmayan gider ücret değildir. İşveren uygulama tebliğinden görüleceği üzere; günlük brüt asgari ücretin % 6’sı ve yemek kuponları ile hizmet alımı şeklinde sunulan yemek hizmetinin fatura bedelleri sigorta priminden istisnadır. Tebliğin lafzından ve yorumundan nakdi olarak istisna edilen tutar kadar yemek bedelinin kupon veya karta yüklenmesi halinde yüklenen bu tutarın da istisna sayılacağı anlaşılmaktadır. Ancak tebliğde yüklenecek tutarın “yemek istisnası kadar olan tutar” olduğu açıkça belirtmediğinden bu durum uygulamada suiistimal edilebilmekte, söz konusu kupon ve kartlara istisna tutarının oldukça fazlası yüklenebilmektedir. Bu nedenle yüklenen bu tutarlar birçok teftiş ve incelemede ücret gibi değerlendirilebilmektedir. 2. KÇÖ de hizmet sözleşmesi askıdadır ve askıda olan süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz hükmü varken yargıtay kçö de geçen süreleri Kıdem tazminatı hesabına esas alınacak sürelere saydığı hakkında kararları bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.