Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.09.2021 13:18 (Üye) Soru : soru: Stok affından yararlanılarak kayda alınan emtea karşılığı fona alınan tutarın bir kısmının Tüzel kişi ortağa dağıtılması halinde , 1-Tüzel kişi bunu hangi hesapta takip edecek ve vergi istisnası uygulanacak mı , 2-Fonun dağıtılmasına karar verilmesi halinde hisse oranında herkese dağıtım yapılmak zorunda mı, 3-Gerçek kişi ortağa dağıtıp, Tüzel kişi ortağa dağıtım yapılmayıp fonda bekleyebilir mi

Cevap : 525 kayda alınan emtia karşılığı hesabının alacağına kaydedilen tutarın ortaklara dağıtılması halinde stok artışı beyanında bulunup karşılık hesabına kaydettiği tutarlar sermayenin unsuru sayıldığından, bu tutarların ortaklara dağıtılması halinde gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Diğer yandan anılan tutarlar şirket ortakları tarafından da ayrıca yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.Tüzel kişi ortak kayıtlarına yine fon hesabı alacağı görüşündeyiz. Fonun dağıtılma zorunluluğu yok. İstenir ise sermayeye de eklenebilir.Dağıtım kararı alınınca tüm ortaklara dağıtılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.