Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.09.2021 15:44 (Üye) Soru : Merhaba; Yemek parasını "SetCard" ile alan bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken nasıl hesaplanmalı? Brüt ücret: 4.000,00 TL Aylık SetCard: 500,00 TL

Cevap : İşçiye işyerinde verilen yemek ayni yardımdır. Aynı zamanda işçiye yemek kartı olarak verilen yemek ödemesi de ayni yardımdır. Çünkü yemek kartları yalnızca yemek ödemesi için kullanılan, nakit olarak ücret bordrosunda ödenmeyen yardımlardır. Dolayısıyla nakit olarak işçiye bordroda ödenen yemek parası üzerinden (her yıl belirlenen tutarı aşan kısmı) SGK primleri hesaplanabilirken, yemek kartı olarak verilen yemek yardımı ayni kabul edildiği için tutarına bakılmaksızın prime esas kazançlara dâhil edilmeyecektir.Aynı yardımlar ise yardımın parasal karşılığı tutarında kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır Kıdem hesabına dâhil olacak ödemelerin şu özellikleri taşıması gerekmektedir: Sürekli ya da belli periyotlarda ödenen, İşçiye bir menfaat sağlayan Ödenmesi performans, satış, hedef gibi kriterlere dayanmayan, Parayla ölçülebilen. Yemek yardımı olarak verilen yemek kartı, yemek çeki veya aylık olarak ödenen yemek parası giydirilmiş ücrete dâhil edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.