Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.09.2021 09:23 (Üye) Soru : Sayın danışmanım Vip araçları Mükellef olan kişilere ve Mükellef olmayan kişilere şöförlü kiralama işlemi yapılacak.Burada KDV tevkifatı yapılacakmı yapılacaksa ne şekilde yapılacaktır. Bilgileriniz için teşekkürler

Cevap : 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır. İŞ GÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir. Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir. Dolayısıyla iş gücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların iş gücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir. "İş gücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen iş gücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır. Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de iş gücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.