Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.09.2021 12:09 (Üye) Soru : SEHVEN 2019 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI YAPILDI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Cevap : Yapılan işlemin iptali için VD dilekçe veriniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.