Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2021 11:24 (Üye) Soru : Hocam sorum fazla mesai ile ilgili yarım saate kadar mesai 30 dk, yarım saat üstü 1 saat olarak alınır deniyor. Diyelim personeş 3 gün mesai yaptı 1 gün 5 saat 25 dk. 2.gün 4 saat 45 dk.,, 3 gün 3 saat 50 dk bu durumda Dakika toplamlarıyla 14 saat yapıyor. Yoksa 1 gün 5:30 dk 2 gün 5 saat 3. Gün 4 saat Toplam 14:30 dk şeklindemi yapmak gerekir.

Cevap : . Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Hesaplama haftalık sürenin sonunda toplan saat üzerinden yapılmalıdır ve Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmalidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.