Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2021 12:00 (Üye) Soru : Merhaba üstadım, Hekim için limited şirket kurdum. Hekim adına zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yapılıyor. Bu sigortayı gider yazabilir miyiz? Şirket kurulduğu için tereddüte düştüm. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim

Cevap : Şirket ortağı için ödenen zorunlu mesleki sigorta primi gider yazılamaz. Şirket ortağının tek olması bu durumu değiştirmez. Ancak; Hekimin serbest meslek erbabı olarak faaliyet sürdürmesi halinde ödenen bu prim SMK defterine gider yazılabilir.(GVK 68/1md. )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.